koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (IČO 62330390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 014 344 17 713 643 17 680 000 17 850 000
- z toho transfery 1 374 000 1 323 000 1 323 000 1 323 000
Náklady - hlavní činnost 17 014 344 17 713 643 17 680 000 17 850 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 014 344 17 713 643 17 680 000 17 850 000
Celkem náklady 17 014 344 17 713 643 17 680 000 17 850 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 211 287 11 648 000 × ×
Odpisy 138 990 208 906 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.