koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 26 051 965 24 623 067 25 757 920 26 273 078
- z toho transfery 6 106 269 5 499 283 4 805 000 4 805 000
Náklady - hlavní činnost 27 757 505 27 960 455 28 519 664 28 804 860
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 705 540 -3 337 388 -2 761 744 -2 531 782
Výnosy - doplňková činnost 23 537 180 24 117 190 24 372 734 24 400 000
Náklady - doplňková činnost 20 681 640 20 779 802 21 610 990 21 868 218
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 855 540 3 337 388 2 761 744 2 531 782
Celkem výnosy 49 589 145 48 740 257 50 130 654 50 673 078
Celkem náklady 48 439 145 48 740 257 50 130 654 50 673 078
Výsledek hospodaření celkem 1 150 000 0 0 0
Náklady na platy 25 205 769 26 642 458 × ×
Odpisy 578 898 715 638 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.