koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (IČO 62330420)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 9 803 253 10 437 612 10 437 612 10 437 612
- z toho transfery 93 000 97 000 0 0
Náklady - hlavní činnost 9 804 452 10 436 994 10 436 994 10 436 994
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 199 618 618 618
Výnosy - doplňková činnost 173 961 170 980 170 980 170 980
Náklady - doplňková činnost 109 701 107 970 107 970 107 970
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 64 260 63 010 63 010 63 010
Celkem výnosy 9 977 214 10 608 592 10 608 592 10 608 592
Celkem náklady 9 914 153 10 544 964 10 544 964 10 544 964
Výsledek hospodaření celkem 63 061 63 628 63 628 63 628
Náklady na platy 6 520 702 7 124 000 × ×
Odpisy 196 786 198 324 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.