koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (IČO 62331205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 344 689 29 660 509 29 368 000 29 418 000
- z toho transfery 2 904 744 2 950 668 2 835 000 2 835 000
Náklady - hlavní činnost 26 914 689 29 660 509 29 368 000 29 418 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 430 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 42 000 85 000 85 000 85 000
Náklady - doplňková činnost 22 000 45 000 45 000 45 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 40 000 40 000 40 000
Celkem výnosy 27 386 689 29 745 509 29 453 000 29 503 000
Celkem náklady 26 936 689 29 705 509 29 413 000 29 463 000
Výsledek hospodaření celkem 450 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 17 676 407 18 988 850 × ×
Odpisy 319 799 302 508 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.