koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331493)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 30 756 269 34 553 875 35 072 183 35 598 265
- z toho transfery 3 393 200 3 292 000 3 583 920 3 906 473
Náklady - hlavní činnost 30 456 269 34 553 875 35 072 183 35 598 265
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 300 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 121 500 34 600 108 000 108 000
Náklady - doplňková činnost 86 500 12 800 43 000 43 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 35 000 21 800 65 000 65 000
Celkem výnosy 30 877 769 34 588 475 35 180 183 35 706 265
Celkem náklady 30 542 769 34 566 675 35 115 183 35 641 265
Výsledek hospodaření celkem 335 000 21 800 65 000 65 000
Náklady na platy 19 794 213 21 777 134 × ×
Odpisy 557 869 617 707 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.