koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 38 337 042 41 594 484 38 213 000 37 845 000
- z toho transfery 5 682 600 5 014 400 4 823 000 4 804 000
Náklady - hlavní činnost 38 487 042 42 441 484 38 928 000 38 547 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -847 000 -715 000 -702 000
Výnosy - doplňková činnost 630 500 720 500 720 500 720 500
Náklady - doplňková činnost 380 500 470 500 470 500 470 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 250 000 250 000 250 000 250 000
Celkem výnosy 38 967 542 42 314 984 38 933 500 38 565 500
Celkem náklady 38 867 542 42 911 984 39 398 500 39 017 500
Výsledek hospodaření celkem 100 000 -597 000 -465 000 -452 000
Náklady na platy 22 107 772 23 779 000 × ×
Odpisy 3 456 716 3 372 059 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.