koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331540)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 64 200 000 69 615 893 70 000 000 69 500 000
- z toho transfery 10 388 000 10 202 920 10 079 000 10 079 000
Náklady - hlavní činnost 64 200 000 69 644 360 70 100 000 69 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -28 467 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 900 000 1 200 000 1 400 000 1 400 000
Náklady - doplňková činnost 850 000 1 083 400 1 200 000 1 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 116 600 200 000 200 000
Celkem výnosy 65 100 000 70 815 893 71 400 000 70 900 000
Celkem náklady 65 050 000 70 727 760 71 300 000 70 800 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 88 133 100 000 100 000
Náklady na platy 36 820 000 39 610 920 × ×
Odpisy 3 882 285 3 893 580 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.