koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace (IČO 62331558)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 000 000 36 176 000 34 061 000 34 061 000
- z toho transfery 2 966 000 2 769 000 2 769 000 2 769 000
Náklady - hlavní činnost 33 000 000 36 176 000 34 061 000 34 061 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 180 000 300 000 300 000 300 000
Náklady - doplňková činnost 100 000 180 524 180 524 180 524
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 000 119 476 119 476 119 476
Celkem výnosy 33 180 000 36 476 000 34 361 000 34 361 000
Celkem náklady 33 100 000 36 356 524 34 241 524 34 241 524
Výsledek hospodaření celkem 80 000 119 476 119 476 119 476
Náklady na platy 21 645 604 23 208 000 × ×
Odpisy 251 471 248 548 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.