koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331566)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 31 020 000 32 497 857 32 497 857 32 497 857
- z toho transfery 4 732 000 4 716 000 4 716 000 4 716 000
Náklady - hlavní činnost 31 020 000 32 497 857 32 497 857 32 497 857
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 215 000 299 129 299 129 299 129
Náklady - doplňková činnost 110 000 175 129 175 129 175 129
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 105 000 124 000 124 000 124 000
Celkem výnosy 31 235 000 32 796 986 32 796 986 32 796 986
Celkem náklady 31 130 000 32 672 986 32 672 986 32 672 986
Výsledek hospodaření celkem 105 000 124 000 124 000 124 000
Náklady na platy 18 823 705 20 017 000 × ×
Odpisy 916 619 923 761 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.