koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 31 989 791 35 707 680 33 708 000 33 708 000
- z toho transfery 2 968 000 2 652 000 2 900 000 2 900 000
Náklady - hlavní činnost 31 989 791 35 876 180 33 740 300 33 740 300
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -168 500 -32 300 -32 300
Výnosy - doplňková činnost 221 546 450 000 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 111 546 237 700 237 700 237 700
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 110 000 212 300 212 300 212 300
Celkem výnosy 32 211 337 36 157 680 34 158 000 34 158 000
Celkem náklady 32 101 337 36 113 880 33 978 000 33 978 000
Výsledek hospodaření celkem 110 000 43 800 180 000 180 000
Náklady na platy 21 296 464 23 038 000 × ×
Odpisy 671 515 649 302 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.