koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 62331582)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 417 213 34 490 796 35 000 000 35 000 000
- z toho transfery 3 617 000 3 536 000 3 600 000 3 600 000
Náklady - hlavní činnost 33 417 213 34 618 416 35 000 000 35 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -127 620 0 0
Výnosy - doplňková činnost 350 000 352 652 360 000 360 000
Náklady - doplňková činnost 200 000 200 652 205 000 205 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 152 000 155 000 155 000
Celkem výnosy 33 767 213 34 843 448 35 360 000 35 360 000
Celkem náklady 33 617 213 34 819 068 35 205 000 35 205 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 24 380 155 000 155 000
Náklady na platy 20 863 340 22 432 800 × ×
Odpisy 699 172 702 252 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.