koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331639)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 32 565 638 39 009 935 39 000 000 39 000 000
- z toho transfery 6 659 920 5 925 920 5 754 000 5 754 000
Náklady - hlavní činnost 32 565 638 39 009 935 39 000 000 39 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 400 000 610 000 500 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 400 000 610 000 500 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 32 965 638 39 619 935 39 500 000 39 500 000
Celkem náklady 32 965 638 39 619 935 39 500 000 39 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 867 808 22 736 920 × ×
Odpisy 1 991 087 2 329 548 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.