koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331647)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 436 980 28 939 016 28 749 016 28 749 016
- z toho transfery 456 000 476 000 476 000 476 000
Náklady - hlavní činnost 27 436 980 28 939 016 28 749 016 28 749 016
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 223 000 200 000 200 000 200 000
Náklady - doplňková činnost 171 000 125 000 125 000 125 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 52 000 75 000 75 000 75 000
Celkem výnosy 27 659 980 29 139 016 28 949 016 28 949 016
Celkem náklady 27 607 980 29 064 016 28 874 016 28 874 016
Výsledek hospodaření celkem 52 000 75 000 75 000 75 000
Náklady na platy 17 555 270 18 955 000 × ×
Odpisy 553 556 545 830 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.