koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331680)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 15 383 225 16 025 923 16 000 000 16 000 000
- z toho transfery 262 000 236 000 236 000 236 000
Náklady - hlavní činnost 15 318 200 16 025 923 16 000 000 16 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 65 025 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 79 806 80 390 80 000 80 000
Náklady - doplňková činnost 44 831 45 017 45 000 45 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 34 975 35 373 35 000 35 000
Celkem výnosy 15 463 031 16 106 313 16 080 000 16 080 000
Celkem náklady 15 363 031 16 070 940 16 045 000 16 045 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 35 373 35 000 35 000
Náklady na platy 9 873 210 10 531 900 × ×
Odpisy 252 972 252 972 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.