koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace (IČO 62331701)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 12 262 857 14 491 300 14 233 000 14 233 000
- z toho transfery 114 000 60 000 60 000 60 000
Náklady - hlavní činnost 12 092 857 14 491 300 14 233 000 14 233 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 170 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 24 000 24 000 24 000 24 000
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 24 000 24 000 24 000 24 000
Celkem výnosy 12 286 857 14 515 300 14 257 000 14 257 000
Celkem náklady 12 092 857 14 491 300 14 233 000 14 233 000
Výsledek hospodaření celkem 194 000 24 000 24 000 24 000
Náklady na platy 8 907 828 9 642 000 × ×
Odpisy 63 414 65 604 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.