koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 506 056 18 620 032 18 570 032 18 570 032
- z toho transfery 1 119 000 1 163 000 1 163 000 1 163 000
Náklady - hlavní činnost 17 456 056 18 620 032 18 570 032 18 570 032
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 50 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 47 834 52 180 0 0
Náklady - doplňková činnost 28 217 30 780 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 19 617 21 400 0 0
Celkem výnosy 17 553 890 18 672 212 18 570 032 18 570 032
Celkem náklady 17 484 273 18 650 812 18 570 032 18 570 032
Výsledek hospodaření celkem 69 617 21 400 0 0
Náklady na platy 11 781 003 12 626 000 × ×
Odpisy 70 944 71 172 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.