koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331795)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 42 850 523 46 511 535 40 280 000 40 280 000
- z toho transfery 4 998 336 5 202 480 5 202 480 5 202 480
Náklady - hlavní činnost 42 850 523 46 511 535 40 320 000 40 320 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 -40 000 -40 000
Výnosy - doplňková činnost 215 472 327 036 327 036 327 036
Náklady - doplňková činnost 159 334 238 042 238 042 238 042
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 56 138 88 994 88 994 88 994
Celkem výnosy 43 065 995 46 838 571 40 607 036 40 607 036
Celkem náklady 43 009 857 46 749 577 40 558 042 40 558 042
Výsledek hospodaření celkem 56 138 88 994 48 994 48 994
Náklady na platy 26 220 006 27 941 280 × ×
Odpisy 1 351 634 1 491 648 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.