koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace (IČO 63024594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 15 975 250 15 542 246 15 666 584 15 666 584
- z toho transfery 13 100 000 13 100 000 13 100 000 13 100 000
Náklady - hlavní činnost 15 975 250 15 542 246 15 666 584 15 666 584
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 975 250 15 542 246 15 666 584 15 666 584
Celkem náklady 15 975 250 15 542 246 15 666 584 15 666 584
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 741 748 8 990 017 × ×
Odpisy 70 787 206 454 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.