koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 63024616)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 69 518 900 72 530 288 78 500 000 78 500 000
- z toho transfery 6 124 000 4 390 000 6 500 000 6 500 000
Náklady - hlavní činnost 69 438 900 72 530 288 78 500 000 78 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 80 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 31 000 40 000 45 000 45 000
Náklady - doplňková činnost 27 000 40 000 45 000 45 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 000 0 0 0
Celkem výnosy 69 549 900 72 570 288 78 545 000 78 545 000
Celkem náklady 69 465 900 72 570 288 78 545 000 78 545 000
Výsledek hospodaření celkem 84 000 0 0 0
Náklady na platy 46 328 430 49 672 000 × ×
Odpisy 507 646 420 945 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.