koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (IČO 63731983)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 14 052 000 14 730 962 14 456 000 14 456 000
- z toho transfery 68 000 50 000 50 000 50 000
Náklady - hlavní činnost 13 951 300 14 730 962 14 456 000 14 456 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 700 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 85 000 84 000 80 000 80 000
Náklady - doplňková činnost 67 700 67 050 65 000 65 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 17 300 16 950 15 000 15 000
Celkem výnosy 14 137 000 14 814 962 14 536 000 14 536 000
Celkem náklady 14 019 000 14 798 012 14 521 000 14 521 000
Výsledek hospodaření celkem 118 000 16 950 15 000 15 000
Náklady na platy 9 165 966 9 843 850 × ×
Odpisy 111 337 116 820 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.