koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace (IČO 64120384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 905 209 19 291 306 18 500 000 18 500 000
- z toho transfery 189 000 184 000 184 000 184 000
Náklady - hlavní činnost 17 760 360 19 296 457 18 500 000 18 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 144 849 -5 151 0 0
Výnosy - doplňková činnost 25 384 25 953 0 0
Náklady - doplňková činnost 20 233 20 802 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 5 151 5 151 0 0
Celkem výnosy 17 930 593 19 317 259 18 500 000 18 500 000
Celkem náklady 17 780 593 19 317 259 18 500 000 18 500 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 0 0 0
Náklady na platy 11 532 762 12 462 742 × ×
Odpisy 231 276 233 396 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.