koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 11 482 438 12 608 571 12 169 000 12 169 000
- z toho transfery 10 000 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 11 482 438 12 608 571 12 169 000 12 169 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 482 438 12 608 571 12 169 000 12 169 000
Celkem náklady 11 482 438 12 608 571 12 169 000 12 169 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 790 000 8 521 732 × ×
Odpisy 16 185 21 531 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.