Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (IČO 64125912)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 37 679 424 41 292 364 42 531 135 43 807 069
– z toho transfery 1 578 115 1 548 000 1 594 000 1 642 000
Náklady – hlavní činnost 37 679 424 41 292 364 42 531 135 43 807 069
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 200 527 450 000 500 000 550 000
Náklady – doplňková činnost 150 626 381 964 425 000 467 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 49 901 68 036 75 000 82 500
Celkem výnosy 37 879 951 41 742 364 43 031 135 44 357 069
Celkem náklady 37 830 050 41 674 328 42 956 135 44 274 569
Výsledek hospodaření celkem 49 901 68 036 75 000 82 500
Náklady na platy 25 464 840 27 675 000 × ×
Odpisy 685 167 685 167 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.