koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 17 420 000 21 143 500 18 945 000 18 945 000
- z toho transfery 12 000 2 212 000 12 000 12 000
Náklady - hlavní činnost 17 452 520 21 176 020 18 977 520 18 977 520
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -32 520 -32 520 -32 520 -32 520
Výnosy - doplňková činnost 40 277 42 520 42 520 42 520
Náklady - doplňková činnost 7 757 10 000 10 000 10 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 32 520 32 520 32 520 32 520
Celkem výnosy 17 460 277 21 186 020 18 987 520 18 987 520
Celkem náklady 17 460 277 21 186 020 18 987 520 18 987 520
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 825 000 12 764 000 × ×
Odpisy 24 924 23 318 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.