koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace (IČO 64628141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 7 860 621 11 236 000 11 236 000 11 236 000
- z toho transfery 1 408 830 1 427 000 1 427 000 1 427 000
Náklady - hlavní činnost 7 860 621 11 236 000 11 236 000 11 236 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Celkem výnosy 7 903 391 11 278 770 11 278 770 11 278 770
Celkem náklady 7 860 621 11 236 000 11 236 000 11 236 000
Výsledek hospodaření celkem 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady na platy 6 340 409 6 869 000 × ×
Odpisy 255 328 255 328 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.