koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace (IČO 64628159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 46 907 000 51 088 413 49 710 000 48 710 000
- z toho transfery 3 201 684 3 290 000 2 290 000 2 290 000
Náklady - hlavní činnost 46 883 000 51 054 413 49 710 000 48 710 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 24 000 34 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 200 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 200 0 0 0
Celkem výnosy 46 908 200 51 088 413 49 710 000 48 710 000
Celkem náklady 46 883 000 51 054 413 49 710 000 48 710 000
Výsledek hospodaření celkem 25 200 34 000 0 0
Náklady na platy 31 411 893 34 098 000 × ×
Odpisy 312 545 308 207 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.