koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 099 735 29 601 000 29 600 000 29 600 000
- z toho transfery 3 820 000 2 909 000 2 909 000 2 909 000
Náklady - hlavní činnost 27 099 735 29 601 000 29 600 000 29 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 055 000 1 055 000 1 100 000 1 100 000
Náklady - doplňková činnost 1 005 000 994 714 1 080 000 1 080 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 60 286 20 000 20 000
Celkem výnosy 28 154 735 30 656 000 30 700 000 30 700 000
Celkem náklady 28 104 735 30 595 714 30 680 000 30 680 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 60 286 20 000 20 000
Náklady na platy 16 739 658 18 294 000 × ×
Odpisy 279 416 358 514 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.