koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace (IČO 64628205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 22 998 570 24 540 866 23 919 000 23 919 000
- z toho transfery 1 602 959 1 377 650 1 352 000 1 352 000
Náklady - hlavní činnost 22 998 570 24 558 213 23 919 000 23 919 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -17 347 0 0
Výnosy - doplňková činnost 30 000 55 347 30 000 30 000
Náklady - doplňková činnost 25 000 38 000 25 000 25 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 5 000 17 347 5 000 5 000
Celkem výnosy 23 028 570 24 596 213 23 949 000 23 949 000
Celkem náklady 23 023 570 24 596 213 23 944 000 23 944 000
Výsledek hospodaření celkem 5 000 0 5 000 5 000
Náklady na platy 15 444 044 16 778 000 × ×
Odpisy 174 779 174 779 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.