koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace (IČO 64628221)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 38 719 000 40 892 000 40 892 000 40 892 000
- z toho transfery 370 000 370 000 370 000 370 000
Náklady - hlavní činnost 38 719 000 40 892 000 40 892 000 40 892 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 92 768 85 200 85 200 85 200
Náklady - doplňková činnost 25 538 24 100 24 100 24 100
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 67 230 61 100 61 100 61 100
Celkem výnosy 38 811 768 40 977 200 40 977 200 40 977 200
Celkem náklady 38 744 538 40 916 100 40 916 100 40 916 100
Výsledek hospodaření celkem 67 230 61 100 61 100 61 100
Náklady na platy 25 273 000 27 122 000 × ×
Odpisy 520 056 520 056 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.