koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace (IČO 66741335)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 674 727 35 367 095 35 367 095 35 367 095
- z toho transfery 2 452 954 2 447 000 2 447 000 2 447 000
Náklady - hlavní činnost 33 674 727 35 367 095 35 367 095 35 367 095
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 55 898 60 980 60 980 60 980
Náklady - doplňková činnost 47 498 47 498 47 498 47 498
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 8 400 13 482 13 482 13 482
Celkem výnosy 33 730 625 35 428 075 35 428 075 35 428 075
Celkem náklady 33 722 225 35 414 593 35 414 593 35 414 593
Výsledek hospodaření celkem 8 400 13 482 13 482 13 482
Náklady na platy 22 336 236 23 917 000 × ×
Odpisy 1 043 041 1 038 038 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.