koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace (IČO 66932581)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 54 636 000 58 748 776 58 800 000 58 800 000
- z toho transfery 10 858 000 10 245 000 10 300 000 10 300 000
Náklady - hlavní činnost 54 936 000 59 048 776 59 100 000 59 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Výnosy - doplňková činnost 4 000 000 4 630 000 4 630 000 4 630 000
Náklady - doplňková činnost 3 700 000 4 330 000 4 330 000 4 330 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 300 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 58 636 000 63 378 776 63 430 000 63 430 000
Celkem náklady 58 636 000 63 378 776 63 430 000 63 430 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 800 000 35 065 000 × ×
Odpisy 1 925 489 2 166 333 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.