koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace (IČO 68177992)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 60 477 820 56 761 420 36 854 000 36 854 000
- z toho transfery 51 800 000 52 705 600 34 354 000 34 354 000
Náklady - hlavní činnost 60 477 820 56 761 420 36 854 000 36 854 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 96 200 204 080 230 000 230 000
Náklady - doplňková činnost 60 000 162 468 165 000 165 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 36 200 41 612 65 000 65 000
Celkem výnosy 60 574 020 56 965 500 37 084 000 37 084 000
Celkem náklady 60 537 820 56 923 888 37 019 000 37 019 000
Výsledek hospodaření celkem 36 200 41 612 65 000 65 000
Náklady na platy 37 516 980 36 080 398 × ×
Odpisy 491 260 738 481 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.