koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace (IČO 68321261)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 80 000 000 83 240 631 80 000 000 80 000 000
- z toho transfery 10 986 500 10 590 000 10 590 000 10 590 000
Náklady - hlavní činnost 80 200 000 83 377 631 80 150 000 80 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -200 000 -137 000 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 2 130 000 1 070 000 800 000 800 000
Náklady - doplňková činnost 1 930 000 933 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 137 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 82 130 000 84 310 631 80 800 000 80 800 000
Celkem náklady 82 130 000 84 310 631 80 800 000 80 800 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 46 750 000 48 700 000 × ×
Odpisy 2 324 172 1 967 259 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.