koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 68334222)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 30 876 300 31 075 000 31 121 000 31 121 000
- z toho transfery 5 687 000 5 683 000 5 683 000 5 683 000
Náklady - hlavní činnost 30 788 100 31 121 000 31 121 000 31 121 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 88 200 -46 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 30 876 300 31 075 000 31 121 000 31 121 000
Celkem náklady 30 788 100 31 121 000 31 121 000 31 121 000
Výsledek hospodaření celkem 88 200 -46 000 0 0
Náklady na platy 17 539 078 17 933 000 × ×
Odpisy 505 573 512 088 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.