koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace (IČO 68899092)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 456 260 35 979 000 35 702 850 35 702 850
- z toho transfery 38 000 96 000 46 000 46 000
Náklady - hlavní činnost 33 456 260 35 979 000 35 702 850 35 702 850
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 92 000 90 000 90 000 90 000
Náklady - doplňková činnost 83 064 85 000 85 000 85 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 8 936 5 000 5 000 5 000
Celkem výnosy 33 548 260 36 069 000 35 792 850 35 792 850
Celkem náklady 33 539 324 36 064 000 35 787 850 35 787 850
Výsledek hospodaření celkem 8 936 5 000 5 000 5 000
Náklady na platy 22 341 850 24 190 850 × ×
Odpisy 119 311 118 764 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.