koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 68899106)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 056 062 35 384 164 35 400 000 35 400 000
- z toho transfery 87 000 27 000 27 000 27 000
Náklady - hlavní činnost 32 765 356 35 116 152 35 180 250 35 140 250
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 290 706 268 012 219 750 259 750
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 33 056 062 35 384 164 35 400 000 35 400 000
Celkem náklady 32 765 356 35 116 152 35 180 250 35 140 250
Výsledek hospodaření celkem 290 706 268 012 219 750 259 750
Náklady na platy 22 402 265 24 060 000 × ×
Odpisy 153 072 162 852 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.