koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace (IČO 69610126)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 35 169 373 37 737 496 37 571 690 37 571 690
- z toho transfery 2 810 091 1 977 000 1 977 000 1 977 000
Náklady - hlavní činnost 35 169 373 37 737 496 37 571 690 37 571 690
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 169 373 37 737 496 37 571 690 37 571 690
Celkem náklady 35 169 373 37 737 496 37 571 690 37 571 690
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 052 077 26 068 700 × ×
Odpisy 197 473 166 949 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.