koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 10 920 814 11 271 500 11 121 000 11 121 000
- z toho transfery 592 000 581 000 581 000 581 000
Náklady - hlavní činnost 10 920 814 11 271 500 11 121 000 11 121 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 920 814 11 271 500 11 121 000 11 121 000
Celkem náklady 10 920 814 11 271 500 11 121 000 11 121 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 499 508 7 740 000 × ×
Odpisy 0 0 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.