koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace (IČO 70640700)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 15 717 335 16 557 000 16 557 000 16 557 000
- z toho transfery 1 829 262 1 815 000 1 815 000 1 815 000
Náklady - hlavní činnost 15 717 335 16 557 000 16 557 000 16 557 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 717 335 16 557 000 16 557 000 16 557 000
Celkem náklady 15 717 335 16 557 000 16 557 000 16 557 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 971 176 10 709 000 × ×
Odpisy 425 292 425 292 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.