koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 71172050)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 20 170 764 20 682 600 20 682 600 20 682 600
- z toho transfery 2 003 278 1 960 000 1 960 000 1 960 000
Náklady - hlavní činnost 20 170 764 20 682 600 20 682 600 20 682 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 43 400 43 400 43 400 43 400
Náklady - doplňková činnost 28 500 28 500 28 500 28 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 14 900 14 900 14 900 14 900
Celkem výnosy 20 214 164 20 726 000 20 726 000 20 726 000
Celkem náklady 20 199 264 20 711 100 20 711 100 20 711 100
Výsledek hospodaření celkem 14 900 14 900 14 900 14 900
Náklady na platy 12 894 073 13 568 000 × ×
Odpisy 6 016 551 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.