koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Vítkov, příspěvková organizace (IČO 71196951)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 53 900 000 54 007 700 54 550 000 55 100 000
- z toho transfery 5 900 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000
Náklady - hlavní činnost 53 917 000 54 007 700 54 550 000 55 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -17 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 100 600 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 83 600 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 17 000 0 0 0
Celkem výnosy 54 000 600 54 007 700 54 550 000 55 100 000
Celkem náklady 54 000 600 54 007 700 54 550 000 55 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 000 000 31 250 000 × ×
Odpisy 2 583 873 2 708 515 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.