koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Na zámku, příspěvková organizace (IČO 71197001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 42 840 510 41 583 430 41 999 200 42 419 100
- z toho transfery 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000
Náklady - hlavní činnost 42 840 510 41 583 430 41 999 200 42 419 100
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 42 840 510 41 583 430 41 999 200 42 419 100
Celkem náklady 42 840 510 41 583 430 41 999 200 42 419 100
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 167 200 24 081 200 × ×
Odpisy 2 026 252 2 123 104 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.