koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Letokruhy, příspěvková organizace (IČO 71197010)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 39 788 000 40 250 792 40 650 000 41 050 000
- z toho transfery 7 150 000 6 700 000 6 700 000 6 700 000
Náklady - hlavní činnost 39 788 000 40 250 792 40 650 000 41 050 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 39 788 000 40 250 792 40 650 000 41 050 000
Celkem náklady 39 788 000 40 250 792 40 650 000 41 050 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 23 529 000 24 390 000 × ×
Odpisy 2 009 325 2 098 533 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.