koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sírius, příspěvková organizace (IČO 71197036)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 103 937 390 96 965 000 97 935 000 98 914 000
- z toho transfery 16 170 000 9 200 000 9 200 000 9 200 000
Náklady - hlavní činnost 103 937 390 96 965 000 97 935 000 98 914 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 273 000 240 000 240 000 240 000
Náklady - doplňková činnost 248 030 190 000 190 000 190 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 24 970 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 104 210 390 97 205 000 98 175 000 99 154 000
Celkem náklady 104 185 420 97 155 000 98 125 000 99 104 000
Výsledek hospodaření celkem 24 970 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 64 750 000 60 794 000 × ×
Odpisy 2 351 320 2 139 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.