koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace (IČO 71197052)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 86 198 526 90 986 887 91 896 755 92 815 722
- z toho transfery 9 958 895 10 138 000 5 900 000 5 900 000
Náklady - hlavní činnost 86 198 526 90 986 887 91 896 755 92 815 722
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 86 198 526 90 986 887 91 896 755 92 815 722
Celkem náklady 86 198 526 90 986 887 91 896 755 92 815 722
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 51 043 234 55 274 920 × ×
Odpisy 2 339 931 2 340 131 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.