koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 72547651)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 98 308 066 108 091 928 106 945 285 107 000 000
- z toho transfery 14 442 214 13 317 120 13 218 000 13 218 000
Náklady - hlavní činnost 98 308 066 108 468 898 107 245 285 107 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -376 970 -300 000 -300 000
Výnosy - doplňková činnost 4 139 317 7 061 240 7 100 000 7 200 000
Náklady - doplňková činnost 4 521 126 6 796 270 6 800 000 6 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -381 809 264 970 300 000 300 000
Celkem výnosy 102 447 383 115 153 168 114 045 285 114 200 000
Celkem náklady 102 829 192 115 265 168 114 045 285 114 200 000
Výsledek hospodaření celkem -381 809 -112 000 0 0
Náklady na platy 57 659 292 62 378 510 × ×
Odpisy 2 308 352 1 946 387 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.