Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (IČO 00016772)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2263 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 97 632 000 93 861 000 94 800 000 95 748 000
- z toho transfery 4 400 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Náklady – hlavní činnost 97 632 000 93 861 000 94 800 000 95 748 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 170 000 170 000 170 000
Náklady – doplňková činnost 0 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 120 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 97 632 000 94 031 000 94 970 000 95 918 000
Celkem náklady 97 632 000 93 911 000 94 850 000 95 798 000
Výsledek hospodaření celkem 0 120 000 120 000 120 000
Náklady na platy 51 947 000 51 527 000 × ×
Odpisy 3 443 000 3 821 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.