Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (IČO 00016772)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4306 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 103 323 000 102 407 000 104 450 000 106 500 000
– z toho transfery 1 300 000 6 100 000 6 100 000 6 100 000
Náklady – hlavní činnost 103 323 000 102 407 000 104 450 000 106 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 122 000 130 000 130 000 130 000
Náklady – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 72 000 80 000 80 000 80 000
Celkem výnosy 103 445 000 102 537 000 104 580 000 106 630 000
Celkem náklady 103 373 000 102 457 000 104 500 000 106 550 000
Výsledek hospodaření celkem 72 000 80 000 80 000 80 000
Náklady na platy 50 345 654 52 924 000 × ×
Odpisy 3 518 101 3 692 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.