Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (IČO 00095354)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 34 208 900 31 881 768 34 845 000 37 405 000
- z toho transfery 26 540 000 22 920 000 25 920 000 28 480 000
Náklady – hlavní činnost 34 381 900 32 105 791 35 072 000 37 632 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -173 000 -224 023 -227 000 -227 000
Výnosy – doplňková činnost 742 000 870 000 890 000 900 000
Náklady – doplňková činnost 565 000 628 336 648 000 658 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 177 000 241 664 242 000 242 000
Celkem výnosy 34 950 900 32 751 768 35 735 000 38 305 000
Celkem náklady 34 946 900 32 734 127 35 720 000 38 290 000
Výsledek hospodaření celkem 4 000 17 641 15 000 15 000
Náklady na platy 13 528 200 16 490 890 × ×
Odpisy 1 686 982 1 926 277 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.