Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (IČO 00095354)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 34 148 800 43 793 768 47 105 345 50 292 919
– z toho transfery 25 903 400 33 027 000 31 203 000 31 203 000
Náklady – hlavní činnost 34 250 000 43 873 303 47 192 833 50 386 531
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -101 200 -79 535 -87 488 -93 612
Výnosy – doplňková činnost 834 400 850 000 870 000 890 000
Náklady – doplňková činnost 727 200 764 468 781 000 795 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 107 200 85 532 89 000 95 000
Celkem výnosy 34 983 200 44 643 768 47 975 345 51 182 919
Celkem náklady 34 977 200 44 637 771 47 973 833 51 181 531
Výsledek hospodaření celkem 6 000 5 997 1 512 1 388
Náklady na platy 15 894 600 18 012 970 × ×
Odpisy 2 347 000 2 561 801 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.