Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00095630)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 37 215 368 35 991 000 38 460 000 39 460 000
- z toho transfery 31 139 000 29 669 000 33 960 000 34 960 000
Náklady – hlavní činnost 37 265 368 36 041 000 38 510 000 39 510 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Výnosy – doplňková činnost 350 000 350 000 350 000 350 000
Náklady – doplňková činnost 300 000 300 000 300 000 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 37 565 368 36 341 000 38 810 000 39 810 000
Celkem náklady 37 565 368 36 341 000 38 810 000 39 810 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 400 000 14 840 000 × ×
Odpisy 1 761 000 1 763 900 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.