Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00095630)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 35 991 000 39 284 000 38 280 000 38 280 000
– z toho transfery 29 669 000 32 354 000 31 400 000 31 400 000
Náklady – hlavní činnost 36 041 000 39 392 100 38 388 100 38 388 100
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -50 000 -108 100 -108 100 -108 100
Výnosy – doplňková činnost 350 000 417 000 417 000 417 000
Náklady – doplňková činnost 300 000 308 900 308 900 308 900
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 108 100 108 100 108 100
Celkem výnosy 36 341 000 39 701 000 38 697 000 38 697 000
Celkem náklady 36 341 000 39 701 000 38 697 000 38 697 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 840 000 16 370 000 × ×
Odpisy 1 957 000 2 248 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.