Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 00095711)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4255 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 088 277 500 1 100 612 000 840 800 000 840 000 000
– z toho transfery 850 525 500 996 112 000 736 301 000 736 301 000
Náklady – hlavní činnost 1 087 218 500 1 099 622 000 839 800 000 839 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 1 059 000 990 000 1 000 000 1 000 000
Výnosy – doplňková činnost 9 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Náklady – doplňková činnost 8 000 000 8 961 000 9 000 000 9 000 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 000 000 1 039 000 1 000 000 1 000 000
Celkem výnosy 1 097 277 500 1 110 612 000 850 800 000 850 000 000
Celkem náklady 1 095 218 500 1 108 583 000 848 800 000 848 000 000
Výsledek hospodaření celkem 2 059 000 2 029 000 2 000 000 2 000 000
Náklady na platy 223 647 000 242 697 000 × ×
Odpisy 274 000 000 276 000 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.