Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 00095711)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2221 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 951 000 000 863 541 000 840 000 000 840 000 000
- z toho transfery 786 647 000 778 141 000 754 641 000 755 000 000
Náklady – hlavní činnost 950 000 000 862 552 000 839 000 000 839 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 1 000 000 989 000 1 000 000 1 000 000
Výnosy – doplňková činnost 9 000 000 9 200 000 9 000 000 9 000 000
Náklady – doplňková činnost 8 000 000 8 130 000 8 000 000 8 000 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 000 000 1 070 000 1 000 000 1 000 000
Celkem výnosy 960 000 000 872 741 000 849 000 000 849 000 000
Celkem náklady 958 000 000 870 682 000 847 000 000 847 000 000
Výsledek hospodaření celkem 2 000 000 2 059 000 2 000 000 2 000 000
Náklady na platy 205 113 000 206 892 000 × ×
Odpisy 264 000 000 266 000 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.